دوره های آموزشی

دوره های آموزشی شرکت پیش فناوران نور پژوه آرتا

سرفصل مطالب طراحی دیجیتال FPGA

 1. مقدمه ای بر طراحی دیجیتال (پیش نیاز دوره،آشنایی با درس “طراحی دیجیتال” می باشد)
 2. زبان توصیف سخت افزار Verilog
 3. معماری FPGA
 4. معرفی نرم افزار Xilinx ISE Design Suit
 5. ساخت پروژه در Xilinx ISE و انجام سنتز
 6. شبیه سازی و تست طراحی
 7. ساخت IP با CORE Generator
 8. اعمال محدودیت ها (Constraints)
 9. پیاده سازی پروژه و ساخت بیت فایل
 10. برنامه ریزی کردن قطعه (Device Configuration)
 11. مباحث تکمیلی (پردازش سیگنال، میکروبلیز، …)
 12. به همراه 5 جلسه آزمایشگاه عملی